Heb je altijd graag je skils op het gebied van modelfotografie willen verbeteren. Of zou je meer willen weten over hoe naaktfotografie werkt. Wat komt er allemaal bij kijken voor een goede fotosessie. Niet alleen de techniek om die ene mooie foto te maken maar ook hoe je modellen kunt vinden, communicatie, poses, do’s en dont’s, kortom alles wat je wil weten om van die mooie foto tot die fantastische foto te komen en van amateur naar professional.

Ik biedt een volle dag fotografie aan in studio, waarbij ik je meeneem in techniek, styling en aansturing. Samen werken naar je eigen doel als fotograaf en bekijken we het werk wat je maakt. Tevens is dit je kans om goed van start te gaan met modelfotografie en de kans om van andere fotografen te leren en inspiratie op te doen.


Have you always wanted to improve your skils in the field of model photography. Or would you like to know more about how nude photography works. What is involved for a good photo session. Not only the technology to take that one beautiful photo but also how you can find models, communication, poses, do’s and don’ts, in short everything you want to know to get from that nice photo to that fantastic photo and from amateur to professional.

I offer a full day of photography in studio where I take you on a day about technology, styling and control. Working together towards your own goal as a photographer and we look at the work you make. This is also your chance to get a good start with model photography and the chance to learn from other photographers and get inspiration.


Inclusief:
Modellen
Visagie/mua
Studio inclusief flitser/flash
Lunch
Gratis parkeren/free parking

Exclusief:
Camera
Lenzen

Voor wie? 
Beginnende en gevorderde gefotografen. We gaan er wel van uit dat je de instellingen van je camera weet en dat je op manual kunt fotograferen.

Who should attent?
Novice and advanced photographers. We assume that you know the settings of your camera and that you can photograph on manual.

Nederlands (englisch if needed)