April 2018

Jouw privacy is belangrijk. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Daarbij ben ik de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Welke gegevens worden verwerkt?
De volgende persoonsgegevens kunnen door mij verwerkt worden:

  • Jouw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer zijn nodig om te kunnen communiceren met betrekking tot een fotoshoot, voor de modelrelease waarmee toestemming voor het gebruik van de foto’s wordt gegeven en om contact met jou op te kunnen nemen, bijvoorbeeld om afspraken te maken, om in te voegen in de modelrelease en om jou de foto’s te kunnen toezenden. Om jouw leeftijd te controleren, kan daarnaast jouw geboortedatum gevraagd worden. Deze is ook nodig bij ondertekening van de modelrelease. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst met jou. Zonder deze gegevens kan ik een overeenkomst niet aangaan.
  • Ik schiet ook portretfoto’s. Deze gebruik ik ook op social media en in mijn portfolio. Voorafgaand aan het maken van de portretten uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking daarvan, door ondertekening van de modelrelease.

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van mij een deel van de verwerking op zich zullen nemen.
Zo maak ik gebruik van een externe cloudopslag die voor mij foto’s opslaat. Deze partijen is een verwerker in de zin van de AVG.

Deze verwerker is gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. [De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.]

In het geval van een opdrachtgever, kunnen foto’s van jou voor campagne of promotie worden doorgegeven aan deze opdrachtgever. Dit doe ik alleen in afstemming met jou en met toestemming.

Beveiliging persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, zijn passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

Cookies en externe links

Analytische cookies
Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers deze website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies.

Om het delen van informatie via deze social media kanalen mogelijk te maken, wordt een ShareThis cookie geplaatst. Meer informatie over het privacybeleid van ShareThis vind je hier: [https://www.sharethis.com/privacy/]. Deze ShareThis cookie wordt 10 jaar bewaard.

Daarom worden via deze website ook cookies van Google Analytics geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/]. Deze Google Analytics cookies worden 10 jaar bewaard.

Daarnaast worden analytische cookies van Hotjar geplaatst om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie over het beleid van Hotjar kun je hier vinden: [https://www.hotjar.com/privacy]. Deze Hotjar cookie wordt 10 jaar bewaard.

Social media

Om het voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken om de content van mijn website te delen via social media, heeft deze website een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Links

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Jouw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, bewaar ik in ieder geval zolang jij mijn diensten afneemt en tenminste voor een periode van 10 jaar. Na afloop van de periode van 10 jaar worden jouw persoonsgegevens zo snel mogelijk gegevens verwijderd.

Portretfoto’s bewaar ik tot 10 jaar. Op het moment dat jij me vraagt deze te verwijderen, zal ik dit zo snel mogelijk doen. Na afloop van de periode van 10 jaar worden jouw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als jij jouw toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens van jou te verwerken, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je gegevens niet meer op basis van die toestemming verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop ik met jouw gegevens omga. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen aan [email protected].

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.